Ştim că timpul înseamnă bani şi ne propunem să vi le economisim pe amândouă realizând pentru dumneavoastră procesul de recrutare şi selecţie şi evaluare a viitorilor membri ai organizaţiei din care faceţi parte.

recrutareRecrutarea este o etapă importantă în procesul de elaborare a strategiei şi planificării resurselor umane: reprezintă un proces de căutare, identificare, localizare şi atragere a candidaţilor potenţiali din care se vor selecta cei mai competitivi şi care corespund cel mai bine cerinţelor şi intereselor organizaţiei. Necesită tehnici speciale, calitatea recrutării condiţionând performanţele viitoare ale firmei.

Recrutarea poate fi:
• strategică – corespunde unor nevoi strategice pentru un segment pentru care se pot asigura locuri de muncă mai durabile, motivante şi recompensatorii;
• temporară – corespunde unor nevoi apărute la un moment dat determinate de: demisii, studii, concedii pre şi postnatale, promovări, detaşări, transferuri;
• sistematică (permanentă);
• spontană – atunci când este nevoie.


"Să ne adunăm este începutul, să rămânem împreună este un progres, să muncim împreună este un succes." (Henry Ford)
teamOrganizaţiile performante sunt cele care construiesc echipe capabile să se dezvolte singure.
TEAM BUILDING-ul este un proces de învăţare facilitat de un trainer, prin intermediul căruia colegii dumneavoastră se transformă într-o astfel de echipă, deoarece pe parcursul desfăşurării lui rezolvă exerciţii ce îi ajută:
• să-şi clarifice valorile, direcţiile de acţiune şi strategiile companiei;
• - să comunice eficient şi profesional, respectând colegii şi clienţii;
• să aplice regulile şi procedurile companiei de desfăşurare a activităţii;
• să-şi cunoască colegii şi rolul fiecărui membru al echipei în rezolvarea sarcinilor, în asumarea responsabilităţilor şi în luarea deciziilor.
Această metodă de formare şi învăţare se recomandă a fi utilizată:
• la începutul formării unei echipe sau când aceasta se îmbogăţeşte cu noi membri, pentru a facilita cunoaşterea reciprocă a coecipierilor;

Iată care sunt serviciile oferite :


(a) analiza psihologica a muncii;
(b) evaluare, selectie si expertiza psihologica in vederea angajarii, autorizarii/mentinerii in functie sau la solicitarea institutiilor abilitate;
(c) evaluarea in scopul avizarii psihologice pentru protectia muncii si siguranta circulatiei si a navigatiei;
(d) formare, orientare si repartitie in munca dupa criterii psihologice;
(e) analiza psihologica si prevenirea incidentelor, evenimentelor si accidentelor de munca, circulatie si navigatie;
(6) analiza si prevenirea fenomenelor de inadaptare profesionala;
(f) studiul si prevenirea stresului ocupational;
(g) studierea si evaluarea modalitatilor de imbunatatire a adaptarii operatorului uman in activitatea de munca;
(h) diagnoza si interventie organizationala;

(i) consiliere pentru orientarea in cariera si dezvoltare personala;
(j) informare si consiliere in vederea reconversiei si integrarii socio-profesionale;
(k) evaluare, consiliere pentru plasarea in munca a persoanelor cu dizabilitati;
(l) consiliere in vederea integrarii socio-profesionale a categoriilor de persoane defavorizate;
(m) consultanta psihologica pentru managementul resurselor umane;
(n) realizarea de studii si cercetari ergonomice in vederea imbunatatirii performantelor umane
in activitatea de munca, circulatie si navigatie.

Schimbările rapide din piaţă cer companiilor adaptări şi răspunsuri rapide în lupta pentru menţinere şi dezvoltare economică.
trainingEchipa coordonată de manager trebuie să fie una competitivă, să constituie factorul activ al îndeplinirii scopului şi obiectivelor dumneavoastră organizaţionale.
TRAINING-ul poate fi un prim pas în îmbunătăţirea performanţelor coechipierilor dumneavoastră. Acesta reprezintă un proces sistematic de învăţare şi dezvoltare de noi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini (KAI) necesare creşterii eficienţei în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Este planificat, organizat, coordonat şi evaluat de către un trainer.


"Cea mai valoroasă resursă din compania mea, coboară zilnic cu liftul."spune Bill Gates;

diagSuntem convinşi de faptul că toţi managerii şi toţi angajatorii gândesc acelaşi lucru. Important este să cunoaştem bine această resursă şi să o valorificăm constructiv, să îi oferim posibilitatea de a creşte şi de a se dezvolta în interesul companiei şi al angajaţilor ei.
Diagnoza Culturii Organizaţionale şi a Managementului Resurselor Umane, completată de o evaluare psiho-aptitudinală complexă, îşi propune să vină în sprijinul dumneavoastră oferindu-vă: